Duinen & Valleien

2 uur 37 minuten (13.1 km)

 • Download GPX

Struin door één van de meest unieke natuurgebieden van West-Europa; Voornes Duin.

Dit ga je zien

61
1

De naam Strypemonde is afkomstig van een brede kreek, de Strype, die hier in de middeleeuwen in zee uitmondde.

Landgoed Strypemonde
64
35
2

Voornes Duin, bij Rockanje, is één van de soortenrijkste duingebieden van West-Europa.

Voornes Duin
32
31
3

Genieten van zon, zee, strand en de gezellige paviljoens op het Badstrand van Rockanje.

Badstrand Rockanje
59
54
71
72
5

Een Openluchtmuseum met vier originele duinboerderijtjes uit 1850 tot 1910.

Openluchtmuseum De Duinhuisjes
68
83
6

Een zeer gevarieerd natuurgebied in Rockanje met bos, vochtige duinvalleien, struwelen en droge zandhellingen.

Duinen van Voorne
82
7

Een uitstekend startpunt voor een rondwandeling door de Duinen van Voorne.

Bezoekerscentrum Tenellaplas
8

Midden in het schitterende gebied de Tenellaplas ligt Duinpaviljoen De Meidoorn!

Paviljoen De Meidoorn
61

Beschrijving

61

VOORNES DUIN
De Duinen van Voorne maken deel uit van een vrijwel aaneengesloten, uitgestrekt duingebied van de kust van Voorne. Voorne ligt aan de monding van de Rijn en Maas en deze rivieren hebben belangrijke invloed gehad op het ontstaan van het gebied naast de invloed van de zee zelf.

STRYPEMONDE
Vroeger waren grote delen van Voornes Duin in particulier bezit, zoals landgoed Strypemonde, dat van een rijke havenbaron was en een oppervlakte had van 2.000 hectare. Het grootste gedeelte is in deze eeuw overgegaan naar Natuurmonumenten en Zuid-Hollands Landschap. Het privédeel is niet toegankelijk. 

VOOR ECHTE WOUDLOPERS
Het waterbos is een bijzonder vochtig bos. In de winter staat het geregeld onder water, een uitdaging voor echte woudlopers. Het is rond 1900 aangelegd als hakhoutbos. De stammen van de aangeplante essen, iepen en esdoorns werden eens in de zeven tot tien jaar afgehakt. Het bos wordt – op een klein privégebiedje (De Vallei) na – nu door Natuurmonumenten beheert die de natuur zoveel mogelijk zijn eigen gang laat gaan. 

ZWARTE HOOGTE
Via slingerpaadjes dwars door de duinen bereik je een van de hoogste punten De Zwarte Hoogte. Onderweg ben je misschien al een grasmaaiende lobbes tegengekomen, oftewel de Schotse Hooglander. Deze worden ingezet om de boel open te houden. Op de top van de Zwarte Hoogte staat een majestueuze den die met zijn vele ‘armen’ niet zou misstaan in een sprookjesboek. Luister of je het typische kloppen hoort van de bonte specht die dol is op dennenappels.

DE DUINEN ZIJN UNIEK
Bijna tweederde van alle broedvogelsoorten nestelt hier en iets meer dan de helft van alle soorten wilde planten die in Nederland voorkomen, zijn hier te vinden. Het landschap met open graslanden, vochtige valleien en groepjes struiken en bomen zorgt voor deze enorme variatie. Zo loop je nog bijna met je schoenen in het water, om even later uit te komen op een droge duintop. Een paradijs voor de natuurkenner, maar ook voor de recreant die er gewoon lekker op uit wil trekken in de natuur.

JONGE DUINEN
In tegenstelling tot de duinen in Noord Nederland die wel enkele duizenden jaren oud zijn, zijn de duinen van Voorne pas ontstaan rond 1200 door verandering van zeestroming en heel veel wind. Na de eerste duinenrij werd er in loop van de tijd nog tweemaal een nieuwe duinenrij afgezet. Tussen de duinenrijen ontstonden duinmeren, zoals het Breede Water. Hier vind je uitkijkpunten en een vogelkijkscherm vanwaar je allerlei vogels kunt bespieden. Het meest in het oogspringend zijn de aalscholvers die hier in toenemende mate broeden. Ze pendelen naar de Noordzee waar ze foerageren.

BEZOEKERSCENTRUM TENELLAPLAS
Het bezoekerscentrum, het duinmeer en de Heemtuin danken hun naam aan het plantje Anagallis Tenella dat als eerste begon te groeien nadat de plas in de oorlog door de Duitsers gegraven was omdat ze zand nodig hadden om de bunkers af te dekken. Hoe dichter je bij het bezoekerscentrum komt hoe meer groene ‘bollen’ van de mistletoe je in de bomen ziet. Rond kerst wordt maretak of mistletoe als versiering opgehangen. Wie er onder staat mag dan ongestraft gekust worden. Opletten geblazen dus!

61
 • 61
 • 64
 • 35
 • 32
 • 31
 • 59
 • 54
 • 71
 • 72
 • 68
 • 83
 • 82
 • 61