Duinen & Valleien

2 uur 37 minuten (13,1 km)

  • Download GPX

Struin door één van de meest unieke natuurgebieden van West-Europa; Voornes Duin.

Dit ga je zien

61
1

Landgoed Strypemonde

Landgoed Strypemonde
Duinstraat
3235 NK ROCKANJE
Landgoed Strypemonde
64 35
2

Voornes Duin

Voornes Duin
Kreekpad 1
3235 CP ROCKANJE
Voornes Duin
32 31
3

Badstrand Rockanje

Badstrand Rockanje
Swinsedreef
3235 AR ROCKANJE
Badstrand Rockanje
59
4

Het duinmeer Breede Water

Uitkijkpunt Oost Brede Water
Kreekpad 1
3235 CJ ROCKANJE
Het duinmeer Breede Water
54 71 72
5

Openluchtmuseum De Duinhuisjes

Openluchtmuseum De Duinhuisjes
Duinstraat 18
3235NK ROCKANJE
Openluchtmuseum De Duinhuisjes
68 83
6

Duinen van Voorne

Duinstraat 16 a
3235 NK ROCKANJE
Duinen van Voorne
82
7

Bezoekerscentrum Tenellaplas

Bezoekerscentrum Tenellaplas
Duinstraat 12 a
3235 NK ROCKANJE
Bezoekerscentrum Tenellaplas
8

Paviljoen De Meidoorn

Paviljoen De Meidoorn
Duinstraat 16 a
3235 NK ROCKANJE
Paviljoen De Meidoorn
61

Beschrijving

61

VOORNES DUIN
De Duinen van Voorne maken deel uit van een vrijwel aaneengesloten, uitgestrekt duingebied van de kust van Voorne. Voorne ligt aan de monding van de Rijn en Maas en deze rivieren hebben belangrijke invloed gehad op het ontstaan van het gebied naast de invloed van de zee zelf.

STRYPEMONDE
Vroeger waren grote delen van Voornes Duin in particulier bezit, zoals landgoed Strypemonde, dat van een rijke havenbaron was en een oppervlakte had van 2.000 hectare. Het grootste gedeelte is in deze eeuw overgegaan naar Natuurmonumenten en Zuid-Hollands Landschap. Het privédeel is niet toegankelijk. 

VOOR ECHTE WOUDLOPERS
Het waterbos is een bijzonder vochtig bos. In de winter staat het geregeld onder water, een uitdaging voor echte woudlopers. Het is rond 1900 aangelegd als hakhoutbos. De stammen van de aangeplante essen, iepen en esdoorns werden eens in de zeven tot tien jaar afgehakt. Het bos wordt – op een klein privégebiedje (De Vallei) na – nu door Natuurmonumenten beheert die de natuur zoveel mogelijk zijn eigen gang laat gaan. 

ZWARTE HOOGTE
Via slingerpaadjes dwars door de duinen bereik je een van de hoogste punten De Zwarte Hoogte. Onderweg ben je misschien al een grasmaaiende lobbes tegengekomen, oftewel de Schotse Hooglander. Deze worden ingezet om de boel open te houden. Op de top van de Zwarte Hoogte staat een majestueuze den die met zijn vele ‘armen’ niet zou misstaan in een sprookjesboek. Luister of je het typische kloppen hoort van de bonte specht die dol is op dennenappels.

DE DUINEN ZIJN UNIEK
Bijna tweederde van alle broedvogelsoorten nestelt hier en iets meer dan de helft van alle soorten wilde planten die in Nederland voorkomen, zijn hier te vinden. Het landschap met open graslanden, vochtige valleien en groepjes struiken en bomen zorgt voor deze enorme variatie. Zo loop je nog bijna met je schoenen in het water, om even later uit te komen op een droge duintop. Een paradijs voor de natuurkenner, maar ook voor de recreant die er gewoon lekker op uit wil trekken in de natuur.

JONGE DUINEN
In tegenstelling tot de duinen in Noord Nederland die wel enkele duizenden jaren oud zijn, zijn de duinen van Voorne pas ontstaan rond 1200 door verandering van zeestroming en heel veel wind. Na de eerste duinenrij werd er in loop van de tijd nog tweemaal een nieuwe duinenrij afgezet. Tussen de duinenrijen ontstonden duinmeren, zoals het Breede Water. Hier vind je uitkijkpunten en een vogelkijkscherm vanwaar je allerlei vogels kunt bespieden. Het meest in het oogspringend zijn de aalscholvers die hier in toenemende mate broeden. Ze pendelen naar de Noordzee waar ze foerageren.

BEZOEKERSCENTRUM TENELLAPLAS
Het bezoekerscentrum, het duinmeer en de Heemtuin danken hun naam aan het plantje Anagallis Tenella dat als eerste begon te groeien nadat de plas in de oorlog door de Duitsers gegraven was omdat ze zand nodig hadden om de bunkers af te dekken. Hoe dichter je bij het bezoekerscentrum komt hoe meer groene ‘bollen’ van de mistletoe je in de bomen ziet. Rond kerst wordt maretak of mistletoe als versiering opgehangen. Wie er onder staat mag dan ongestraft gekust worden. Opletten geblazen dus!

61
61
64
35
32
31
59
54
71
72
68
83
82
61