Informatie over Covid-19 en de maatregelen vind je hier.

Flieren & Fluiten

3 uur 8 minuten (15,7 km)

  • Download GPX

Ontdek Spuimonding-West een uniek getijdengebied aan het Spui en het Haringvliet.

Dit ga je zien

41
1

Beningerslikken

Beningerslikken
Koekendorpseweg / Zeedijk
3214 LN ZUIDLAND
Beningerslikken
45
2

Spuimonding West

Zeedijk 21
3214 LN ZUIDLAND
Spuimonding West
63 42 43 62
3

Recreatiegebied De Bernisse

Recreatiegebied De Bernisse
Stompaardsedijk 2
3212 LV SIMONSHAVEN
Recreatiegebied De Bernisse
44 66 44 43 42
4

Haringvliet

Haringvliet
Oever
3221 LC HELLEVOETSLUIS
Haringvliet
41

Beschrijving

41

BENINGERGORZEN EN BENINGERSLIKKEN
Voor de afsluiting van het Haringvliet liep de polder Beningerwaard met de buitengorzen bij vloed onder water en viel bij eb droog. Daardoor was deze polder niet geschikt als agrarische grond. Vanaf de Zeedijk kijk je op de Beninger Slikken die ontstaan zijn na de afsluiting van het Haringvliet. Hierdoor verdween het getij uit het gebied. De overgang van zout naar zoet water werd een harde scheiding, evenals de overgang van diep naar ondiep water. Dit zorgde voor een verandering in de natuur. Waar vroeger riet en biezen de slikken bedekten, kregen bomen, struweel en ruigtekruiden de kans om te groeien. 

SPUIMONDING WEST
Aan de westoever van de Spuimonding is een bijzonder en robuust natuur- en recreatiegebied aangelegd: Spuimonding West. Dit gebied bestaat uit de Beninger Slikken samen met de polder en buitengorzen Beningerwaard. Steeds weer verrassend, in elk seizoen, een waterrijk landschap vol zeldzame planten en dieren.

HET SPUI
De getijdenrivier Het Spui vormt een verbinding tussen het Haringvliet en de Oude Maas. Omdat het Spui vrij smal is maar relatief veel water vervoert, is er een sterke stroming. In combinatie met de krachtige getijdenstromen vanaf de zee maakt dit de rivier zeer verraderlijk voor zwemmers en watersporters. Tijdens eb is de diepte van de vaargeul ongeveer 5,5 meter. Tijdens vloed kan dit oplopen tot gemiddeld 11 meter. Gezeten op een bankje aan het water is er altijd wat te zien en te horen. Het geluid van duizenden ganzen in de winter, de koolzaadgele velden in het voorjaar, de vlinders in de zomer. Loop een rondje over het wandelpad, via een brug en een trekpontje. Geniet van het slikken gebied dat door de voortdurende werking van eb en vloed een eldorado is voor mens en natuur. Voel het verschil onder je voeten tussen het schelpenpad in het slikkengebied en de harde zeedijk.

ZEEDIJK
De eerste zeedijk dateert al van 1355, maar pas na groot onderhoud begin 1800 was de dijk bestand tegen overstromingen. Tot de Watersnoodramp van 1953 is er geen dijkdoorbraak geweest. Sinds de aanleg van de Haringvlietdam in 1970 stroomt hier geen zeewater meer, maar de naam Zeedijk is niet veranderd. Vanaf de dijk heb je mooi zicht op de polders en in de verte de torens van de industrie.

WOONTOREN EN UITKIJKTOREN
De hoogtestrepen in de uitkijktoren geven aan hoe hoog het water in de polder stond tijdens de watersnood van 1953. Van bovenaf heb je een verbluffend uitzicht op de slikken en schorren, de  landerijen, op het Spui en op de woontorens van Spijkenisse.

BERNISSE
De Bernisse is een eeuwenoud riviertje dat de scheiding vormt tussen Voorne en Putten. In de Middeleeuwen een belangrijke handelsroute tussen Holland en Vlaanderen. Verzanding maakte hieraan een einde en wat overbleef was een slootje van enkele meters breed. Anno nu heeft de Bernisse weer een belangrijke functie en dient het als zoetwaterverspreider voor landbouw en industrie en is het een aantrekkelijk recreatiegebied. 

ZUIDLAND
Zuidland werd zwaar getroffen in de stormnacht van 31 januari 1953. Door het verwoestende water verdronken 21 mensen. Een ingemetselde steen op Kerkstraat 11 laat zien hoe hoog het water stond tijdens de Watersnoodramp. In de vijver aan de Ring werd door koningin Beatrix ter gelegenheid van de herdenking van 50 jaar na de Watersnoodramp van 1953 het herdenkingsmonument De Korenaar onthuld. Een korenaar is buigzaam maar breekt niet, net als de Zuidlanders die de draad weer oppakten nadat het dorp zo zwaar getroffen was. 

POLDER ZUIDLAND
Vanaf de uitkijktoren aan de rand van de Spuimonding West kijk je op de polder Zuidoord. Ooit zijn er plannen geweest om de agrarische gronden terug te geven aan de natuur en te veranderen in drassige gronden. Tot opluchting van veel boeren is er van hogerhand een streep gezet door deze plannen. Nu kun je in het voorjaar bloeiende aardappelvelden zien. 

HARINGVLIET
Het Haringvliet is een riviertak van de Rijn- en Maasdelta. In de riviermonding mengen zoet rivierwater en zout zeewater en dat is belangrijk voor veel planten en dieren. Het Haringvliet is de belangrijkste toegang van de zalm en de steur om naar de bovenstroomse paaiplaatsen te trekken. 

41
41
45
63
42
43
62
44
66
44
43
42
41