Haringvliet


Het Haringvliet in Zuid-Holland is een eldorado voor watersporters en natuurliefhebbers. Deze zoete rivierarm is met zijn oppervlakte van 7.000 hectare een paradijs voor natuurliefhebbers, watersporters en vissers.

Rond het Haringvliet, de zoete zeearm in het zuiden van Zuid-Holland, vind je overal grasgorzen: buitendijkse gebieden die te nat zijn voor de akkerbouw en daarom als weidegrond worden gebruikt. Deze grasgorzen hebben een belangrijke functie voor de opvang van ganzen en als broedgebied voor weidevogels. Vanaf de buitendijken van het Haringvliet kun je volop genieten van het uitzicht over het water en de vogels. Bijna het hele jaar zijn er honderden en soms duizenden te zien.

Ventjagersplaten
De Ventjagersplaten liggen in het oos…

Het Haringvliet in Zuid-Holland is een eldorado voor watersporters en natuurliefhebbers. Deze zoete rivierarm is met zijn oppervlakte van 7.000 hectare een paradijs voor natuurliefhebbers, watersporters en vissers.

Rond het Haringvliet, de zoete zeearm in het zuiden van Zuid-Holland, vind je overal grasgorzen: buitendijkse gebieden die te nat zijn voor de akkerbouw en daarom als weidegrond worden gebruikt. Deze grasgorzen hebben een belangrijke functie voor de opvang van ganzen en als broedgebied voor weidevogels. Vanaf de buitendijken van het Haringvliet kun je volop genieten van het uitzicht over het water en de vogels. Bijna het hele jaar zijn er honderden en soms duizenden te zien.

Ventjagersplaten
De Ventjagersplaten liggen in het oostelijk deel van het Haringvliet, ten noorden van de Hellegatsdam. Op de platen broeden lepelaars, aalscholvers en dwergsterns en sinds kort de kleine zilverreiger. In de nazomer zitten er soms meer dan duizend knobbelzwanen, die hier komen om te ruien. Visarenden doen de Ventjagersplaten op doortrek aan om vis te vangen en aan te sterken, en in de winter worden hier regelmatig zeearenden gezien.

Vogelboulevard Hellegat-Ventjager
Vogelboulevard Hellegat-Ventjager is een initiatief van Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland. Fanatieke vogelaars en andere recreanten kunnen hier het jaar rond genieten van de vogelrijkdom van de Hellegats- en Ventjagersplaten. Het bestaat uit vier vogelkijkhutten, die allemaal genoemd zijn naar een vogelsoort: kluut, visarend, zwartkopmeeuw en lepelaar, en een uitkijktoren. Al deze vogelsoorten zijn er uiteraard te bewonderen, maar ook andere watervogels, roofvogels, steltlopers en rietvogels. De uitkijktoren in Ooltgensplaat is één van de beste plekken om de zeearend te zien. Deze herken je direct door zijn enorme afmetingen! Vogelkijkhut Kluut is ook toegankelijk voor mindervaliden. 

Slijkplaat
De Slijkplaat ligt middenin het Haringvliet, ten zuiden van Hellevoetsluis. Het gebied herbergt een grote broedvogelkolonie met soorten als kokmeeuw, visdief, grote stern en – sinds eind vorige eeuw - brandganzen. Bijna ieder jaar broeden er ook zwartkopmeeuwen op Slijkplaat en dat is heel bijzonder. De zwartkopmeeuw broedde van oorsprong rond de Zwarte Zee maar heeft zijn broedgebied de laatste decennia flink uitgebreid. Nederland ligt op de rand van het huidige broedgebied.

Bliek
Midden in het Haringvliet ligt het vogel- en viseiland Bliek. Het eiland is ongeveer drie ha groot. Een groot deel van het eiland blijft boven water en ongeveer 0,5 ha is intergetijdengebied. Naast broedgelegenheid voor kustvogels, is er ook ondiep water langs het eiland. Dit zijn paaiplaatsen voor vissen. Recreanten met een boot kunnen naar een bijzondere vogelkijkhut op het eiland. Het eiland werd aangelegd door het Wereld Natuur Fonds in 2018 en is vernoemd naar een jonge haring. 

Contact

Haringvliet
Oever
3221 LC HELLEVOETSLUIS
Plan je route

vanaf jouw locatie

Locatie