Maeslantkering


Op de grens van het Scheur en de Nieuwe Waterweg ligt het sluitstuk van de Deltawerken; de Maeslantkering. De stormvloedkering is in 1997 in gebruikgenomen en is volledig automatisch gestuurd.  Twee 'armen' aan weerszijde van het water kunnen bij extreme weersomstandigheden naar elkaar toe bewogen worden en sluiten dan de Nieuwe Waterweg af. De Maeslandkering sluit bij een waterpeil van 3m boven NAP, gemeten bij Rotterdam.  Elk jaar is er een proefsluiting, spectaculair om mee te maken. Eén arm is 237 meter, net zo lang als een liggende Eifeltoren. 

Je kunt aan de zijde van Hoek van Holland een bezoek brengen aan het bezoekerscentrum Het Keringhuis. 

Contact

Maeslantkeringweg 139
3151 ZZ Hoek van Holland
Plan je route

vanaf jouw locatie

Locatie