Water & Wieken

3 uur 59 minuten (51.7 km)

 • Download GPX

Malen voor droge voeten. Vroeger lag achter het duingebied van Voorne een waddengebied met eilanden, kreken en geulen. Als het water hoog stond stroomden de eilanden over en bleef er een laagje klei over. Stukken land die uiteindelijk bij vloed droog bleven, werden ingepolderd. In de laagst gelegen polders stond een poldermolen om het overtollige water af te voeren. Zo kreeg Voorne in een paar eeuwen tijd zijn vorm met de molens in het landschap als herinnering. 

Dit ga je zien

30
1

Het Brielse Meer is een afgesloten rivierarm en staat vooral bekend als groene oase.

Brielse Meer
2

Watertappunt Binnenstad Brielle.

Watertappunt Binnenstad
3

De standerdmolen van Brielle kent een bijzondere geschiedenis.

Molen 't Vliegend Hert
4

Dit bruin café, anno 1886, biedt ouderwetse gezelligheid aan de Brielse haven.

Café Dixi
25
31
07
5

Deze grondzeiler is gebouwd in 1821 en is een rijksmonument.

Korenmolen Oostvoorne
06
02
51
01
6

Dit duurzame restaurant vind je midden in de duinen van Oostvoorne.

Restaurant Aan Zee
7

Een Openluchtmuseum met vier originele duinboerderijtjes uit 1850 tot 1910.

Openluchtmuseum De Duinhuisjes
8

Deze unieke heemtuin in Rockanje stamt uit 1949 waar bezoekerscentrum Tenellaplas te bezoeken is.

Heemtuin Tenellaplas
03
04
05
08
09
10
12
9

Deze grondszeiler is gebouwd in 1718 en is hiermee de oudste van Voorne.

Molen Rockanje
14
15
20
21
22
23
10

Watertappunt Opzoomerlaan Hellevoetsluis

Watertappunt Opzoomerlaan Hellevoetsluis
11

Het Droogdok Jan Blanken in Hellevoetsluis is één van de oudste, dokken van Nederland.

Droogdok Jan Blanken
12

Deze stenen grondzeiler is gebouwd in 1801.

Korenmolen De Hoop
13

Deze ronde grondzeiler is gebouwd in 1717 als opvolger van de omgewaaide houten standerdmolen.

Molen Zeezicht
19
47
33
34
30

Beschrijving

30

MALEN VOOR DROGE VOETEN
Vroeger lag achter het duingebied van Voorne een waddengebied met eilanden, kreken en geulen. Als het water hoog stond stroomden de eilanden over en bleef er een laagje klei over. Stukken land die uiteindelijk bij vloed droog bleven, werden ingepolderd. In de laagst gelegen polders stond een poldermolen om het overtollige water af te voeren. Zo kreeg Voorne in een paar eeuwen tijd zijn vorm met de molens in het landschap als herinnering.

STANDERD, STELLING EN KOREN
In 1697 stond er een houten standerd molen op de plaats waar nu het droogdok is. Deze molen moest aan het eind van de 18e eeuw plaats maken voor het Droogdok. De stenen stellingmolen ‘De Hoop’ wordt in 1801 gebouwd. Beneden konden de meelwagens onder het luiwerk rijden, om te worden geladen of gelost. Bij de restauratie van 1962-1961 is deze doorrit in ere hersteld. 

GRONDZEILER MET ZEEZICHT
De windmolen Zeezicht bij Nieuwenhoorn dateert uit 1718. Het is een ronde stenen grondzeiler. Zijn voorganger op dezelfde plek was een houten standerdmolen die in 1717 omwaaide. De korenmolen maalde tot 1966 met drie koppels maalstenen. Sinds de restauraties in de negentiger jaren is de molen weer draaivaardig. Wanneer de molen draait, is deze geopend voor publiek.

GEEN GRAAN MEER MAAR STROOM
Alle historische molens zijn traditionele molens met vier wieken. Maar op Voorne-Putten staan ook moderne hoge windmolens met drie enorme wieken die met behulp van de altijd aanwezige wind zorgen voor duurzame energielevering aan huizen en de bedrijven in het industriegebied. Hier komt geen molenaar aan te pas, alles is computergestuurd. Fietsen langs de molens op Voorne Putten is fietsen langs verleden, heden en toekomst.

MOLEN ‘T VLIEGEND HERT, BRIELLE
De molen is een in 1985 gebouwde standerdmolen. Hij staat als walmolen op de vestingwal van de stad, op de plaats waar sinds de zeventiende eeuw een korenmolen heeft gestaan. Die molen is in 1810 uitgebrand en in 1811 herbouwd. Ook deze brandde uit, in 1882. Hierna is de molen afgebroken. In 1970 werden tijdens een restauratie van de vesting de teerlingen van de oude standerdmolen aangetroffen. Men besloot hierop een replica van deze molen te bouwen.

GRONDZEILER OP VERHOGING
De korenmolen van Oostvoorne is in 1821 gebouwd. Het is een ronde stenen grondzeiler op een natuurlijke verhoging. De naamloze molen met twee koppels stenen heeft op de wind gemalen tot 1950. Daarna werd uitsluitend elektrisch gemalen. In 1964 werd de molen nog gerestaureerd, maar in 2003 moest een ingrijpende restauratie worden uitgevoerd om de molen weer maalvaardig te maken. 

KORENMOLEN ROCKANJE
De oudste molen van Voorne-Putten staat, als een kunstwerk tussen twee weghelften, in Rockanje. Na zes standerdmolens op dezelfde plek, waarvan de oudste in 1388 was gebouwd, was dit de eerste stenen molen. Deze kon niet omwaaien, een lot dat alle standerdmolens op de dijk had getroff en. De molen is in 2008 gerestaureerd en draait sinds 2009 weer.

30
 • 30
 • 25
 • 31
 • 07
 • 06
 • 02
 • 51
 • 01
 • 03
 • 04
 • 05
 • 08
 • 09
 • 10
 • 12
 • 14
 • 15
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 19
 • 47
 • 33
 • 34
 • 30