Haringvlietnatuur op de Korendijkse slikken

| Ted C.J. Sluijter

Ach ja, het is geen Voorne-Putten, …maar wel heel dichtbij; de Korendijkse slikken. Je hoeft het Spui maar over te varen en je bent er zo. Op een zomerse oktoberdag bezocht ik onlangs het gebied, samen met TV Rijnmond. Uitgestrekt! Riet, grasgorzen, wilgenbomen, kreken en slikken. Echte Haringvlietnatuur. Maar ik zag ook kranen draaien. Er wordt gewerkt, grote bergen grond als reuzenmolshopen ontsierden het gebied. Wat is er aan de hand?

Deltanatuur
Voordat de Haringvlietsluizen in het jaar 1971 gereedkwamen stond het Haringvliet, en daarmee ook de Korendijkse slikken, onder invloed van zout getij. Dit getij schiep een typisch landschap van kreken, slikken en hoger opgeslibde en begroeide gorzen. Echte Deltanatuur! Bijzonder rijk aan vis en vogels. Na de afsluiting verzoette het Haringvliet, viel het getij terug tot circa 30 centimeter verschil van louter zoetwater. In snel tempo begroeiden de gorzen en grote delen van de slikken. Een ander type natuur, meer horend tot zoetwaternatuur die verder stroomopwaarts ook voorkomt.

Foto: Jan de Roon

De kier en Droomfonds Haringvliet
Om trekvissen als zalm, forel, spiering en steur weer gelegenheid te geven vanuit zee de rivieren op te laten zwemmen, gaan dit jaar de Haringvlietsluizen op een kier. Rijkswaterstaat zorgt daarvoor. De kier is net groot genoeg voor die trekvissen zodat zij, zoals de zalm helemaal tot in Alpenbeekjes!, hun eitjes kunnen afzetten. Echter, het zeewater mag niet te ver het Haringvliet op. Daar liggen immers innamepunten van zoetwater voor landbouw en drinkwater. Ook daar zorgt Rijkswaterstaat voor. En aan veiligheid wordt ook niet getornd; bij gevaarlijk hoog zeewater gaan de sluizen weer potdicht. Om het Haringvliet nog aantrekkelijker en rijker te maken hebben zes organisaties: Ark Natuurontwikkeling, Vogelbescherming Nederland, wereld Natuurfonds, Sportvisserij Nederland, Staasbosbeheer en Natuurmonumenten, een gift van 13,5 miljoen Euro gekregen uit het Droomfonds van de Nationale Postcodeloterij. Een deel van dat geld wordt besteed in de Korendijkse slikken.

Werkterrein
Ik loop nu door dat gebied. Het is onwerkelijk warm en zonnig voor half oktober! Via een baan van metalen rijplaten loop ik richting Haringvliet en ontmoet daar een van onze bevlogen vrijwilligers, Gert Huijzers. De vogeltrek is in volle gang; regelmatig vliegen groepjes veldleeuwerik en vink over. Hier en daar staat een grote witte vogel in het gebied. Ik heb een verrekijker, maar kan al van afstand zien dat het grote zilverreigers zijn. Ze zijn in de graslanden op zoek naar muizen en mollen. En in de kreekjes verschalken zij kleine vis zoals voorn en grondel. Uiteindelijk komen we uit bij een kraan. Gert vertelt dat deze de afgelopen week een flinke oppervlakte heeft afgegraven. Doel is het weer opengraven van oude kreekrestanten en herstel van slikkige oevers. Zo krijgen vis en vogels weer toegang tot nieuw leef- en eetgebied. In totaal wordt meer dan 10 hectare zo hersteld.

Foto: Paul Cools