Bernisse toen en nu

Dit bijzondere project laat je door Virtual Reality technieken beleven hoe het er rond 1400 eruit zag in het Bernissegebied. Tegenwoordig is de Bernisse een recreatiegebied omgeven door op landbouw georiënteerde dorpen waarvan de plaatsen Geervliet en Heenvliet nog echt een bijzondere historische kern bevatten. Het water de Bernisse vormt de scheiding tussen de eilanden Voorne en Putten. Maar in de Middeleeuwen was dit een zeer belangrijke vaarroute met Geervliet als de oudste nederzetting van Voorne-Putten, met een eerste vermelding in 1179.

De grootste bloeitijd was de 14e eeuw. Er is een speciale website ontwikkeld waar je onder andere een film kunt bekijken met uitleg en opnames over de ontwikkeling van het gebied van toen naar nu. Ook zijn er 3D reconstructies gemaakt van de verdwenen en veranderde dorpsgezichten. Je krijgt een indruk van de geschiedenis van de dorpen langs de Bernisse: Geervliet, Heenvliet en Simonshaven in 1400, en wat er nu nog van zichtbaar is.
 

Kees: “Je denkt bij de Middeleeuwen vaak gelijk aan donker en grauw, maar zoals de beelden laten zien scheen toen ook vaak de zon en was het gras groen en dan ziet alles er opeens heel anders uit.”


Ruine Ravesteijn
Er is vooral in Heenvliet en Geervliet veel terug te vinden, in Geervliet het oude stadhuis en de kerk. In Heenvliet vind je de indrukwekkende Ruïne van kasteel Ravesteyn. Echter van het kasteel van het Hof van Putten in Geervliet is niets meer terug te vinden. Maar dit alles wordt wel weer ‘zichtbaar’ met dit project.


 

Bernisse in de 14e eeuw
De Bernisse is vanaf het begin van de middeleeuwen tot halverwege de 15e eeuw één van de belangrijkste handelsroutes geweest tussen Holland, Zeeland en Vlaanderen. Sinds de tijd van de Romeinen was het gebied van Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden wel erg waterrijk, maar het aantal vaarroutes was beperkt. Het gebied bestond voornamelijk uit ondiepten, zandplaten, schorren en slikken, ongeveer vergelijkbaar met het huidige waddengebied. De Bernisse was een water waar wel goed over te zeilen was. Doordat de Bernisse zo’n belangrijke handelsverbinding vormde was er veel scheepvaart over de Bernisse. De op zo’n belangrijke handelsroute, met veel goederenverkeer, geheven tol vormde een belangrijke bron van inkomsten, niet alleen voor Geervliet maar ook voor het Graafschap Holland.1400
In 1400, het jaar waarin met het project Bernisse Toen en Nu een blik kan worden geworpen, heeft de Bernisse nog zijn oorspronkelijke breedte van een kilometer, voordat de beruchte Sint-Elisabethsvloed van 1421 ervoor zorgt dat de Bernisse in de decennia erna snel gaat verzanden. Na 1400 zijn de dorpen rondom de Bernisse landbouw georiënteerde dorpen geworden. Er zijn nog steeds vele historische sporen terug te vinden in de vorm van monumenten, havens en poorten en zelfs een kasteel. Zo vind je in de oude en erg mooie kerk van Geervliet het oude praalgraf van Nicolaas van Putten en zijn vrouw Aleid van Strijen, de voorouder van de huidige koning. Het is het oudste praalgraf van Nederland met een directe link naar het koningshuis.Op pad
Bijzonder is dat je op vijf verschillende locaties, door middel van het scannen van een QR-code met je telefoon of tablet echt even terug gaat naar het jaar 1400. Je bezoekt daadwerkelijk de plaatsen en ziet op locatie hoe de haven, dorpskern of het verdwenen kasteel eruit zagen. Leuk om te combineren met een bezoek aan de exposite in het oude stadhuis in Geervliet, een bezoek aan de ruïne Heenvliet, het witte kerkje in Simonshaven of een rondvaart met de fluisterboot op de Bernisse zelf. Met een speciale VR-bril kun je zelfs diepte ervaren en zo nog meer het gevoel beleven hoe het eruit zag in de late middeleeuwen. Zo kun je zelfs het interieur van kasteel Ravesteyn en het Hof van Putten zien en heb je gevoel dat je er zelf rondloopt. Deze VR-bril is te gebruiken bij een bezoek aan het oude stadhuis van Geervliet, aan de ruïne Ravesteyn of aan het witte kerkje in Simonshaven.