Zie jij ze vliegen?

De mooiste vogelkijkhutten!
Voorne-Putten is een prachtig eiland, vol met mooie natuur. De afwisseling van bossen, natte valleien, duingraslanden, polders met sloten en rustige meertjes maakt dit landschap zo bijzonder. In het duingebied komen honderden verschillende planten- en broedvogelsoorten voor. De grote duinmeren het Quackjeswater en het Breede Water zijn rijk aan watervogels. Hier hebben zich kolonies van de aalscholver en lepelaar gevestigd. De besdragende struiken zorgen in het najaar voor een waar feestmaal voor overtrekkende spreeuwen, koperwieken en kramsvogels. Bekijk de vogels eens goed vanuit de vogelkijkhutten of achter een vogelkijkscherm. 

Wat zoek je

Filter op:

Filter op plaats

11 resultaten