Algemene Voorwaarden - Voorne-Putten opent de poorten!

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de winactie ‘Voorne-Putten opent de poorten’ van Marketing OP Voorne-Putten in samenwerking met diverse partijen uit de regio. Door deelname aan de betreffende actie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden. 

 

De prijs: 

 • Van 1 t/m 27 april 2022 maakt de deelnemer iedere dag kans, mits de deelnemer zich via het aanmeldformulier correct heeft aangemeld voor de dagprijs, op de diverse prijzen.

Deelname: 

 • Om kans te maken op een dagprijs uit de actie ‘Voorne-Putten opent de poorten' dient de deelnemer zich correct aan te melden via het aanmeldformulier van die dag. Het aanmeldformulier is hier te vinden.

 • Een aanmelding is correct, zodra het aanmeldformulier volledig is ingevuld en verzonden. 

 • Aanmelden voor de dagprijs kan vanaf 10:00 ’s ochtends tot 10:00 ’s ochtends de volgende dag. 

 • Deelnemers kunnen zich per dag, per e-mailadres, slechts één keer aanmelden. Meerdere aanmeldingen zullen worden verwijderd en niet meedingen in de loting. 

 • Deelname aan actie ‘Voorne-Putten opent de poorten' is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar en ouder. 

 • De actie ‘Voorne-Putten opent de poorten' loopt van vrijdag 1 april 2022 t/m woensdag 27 april 2022. Uiterlijk donderdag 28 april 2022 zullen de winnaars bekend worden gemaakt en per mail persoonlijk een bericht ontvangen. 

 • Deelname aan de actie ‘Voorne-Putten opent de poorten' is kostenloos. 

 • Marketing OP Voorne-Putten is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten. 

Persoonsgegevens: 

 • Persoonsgegevens van deelnemers worden door Marketing OP Voorne-Putten gebruikt om de deelnemers te laten weten of hij/zij gewonnen heeft. 

 • Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de toeristische nieuwsbrief over Voorne-Putten, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven. Ten alle tijden kan men zich afmelden voor de nieuwsbrief. 

 • In enkele gevallen kunnen de persoonsgegevens van de winnaar(s) gedeeld worden met de partij die de prijs beschikbaar heeft gesteld. Deze gegevens zullen enkel worden gebruikt voor de communicatie betreft de prijs. 

 • De persoonsgegevens van de deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en/of verstrekt aan derden. 

 • De persoonsgegevens van de deelnemers die zich niet hebben aangemeld voor de nieuwsbrief van Marketing OP Voorne-Putten zullen vóór 15 mei 2022 worden verwijderd.  

Winnaars: 

 • De winnaars van de actie ‘Voorne-Putten opent de poorten' worden gekozen door middel van loting op een onpartijdige wijze. 

 • De winnaars van actie ‘Voorne-Putten opent de poorten' ontvangen uiterlijk donderdag 28 april 2022 per mail een persoonlijk bericht. 

 • Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt de prijs opnieuw verloot onder de deelnemers. 

 • De aanbieder van de dagprijs bepaalt zelf de voorwaarden voor wat betreft boekingsperiode.

 • Marketing OP Voorne-Putten is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude. 

 • Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.