Langepoort


De vesting Brielle heeft nog steeds vier hoofdtoegangen, waarvan de Langepoort aan de NW zijde er een van is. Van de vier achttiende eeuwse poorten zijn de Langepoort en de Kaaipoort (aan de oostelijke zijde) bewaard gebleven. De Langepoort dateert in oorsprong uit 1704-05 en werd in 1799 vernieuwd en later nog weer gewijzigd. Het bijbehorende wachthuis is verdwenen. De laatste restauratie dateert van 1972-75. De poortdoorgang, overkruisd door twee kruisgewelven met daartussen een langgerekt tongewelf, loopt schuin ten opzichte van beide fronten. Historisch onjuist is de sluitsteen met het stadswapen aan de veldzijde.

Contact

Langepoort
Westdam
3231 BRIELLE
Plan je route

vanaf jouw locatie

Locatie