Ommeloop


Het terrein Ommeloop in Oostvoorne lag vroeger aan zee. Door het zoute kwelderwater komen er maar liefst 75 verschillende plantensoorten voor, waaronder knolvossenstaart, zilte schijnspurrie moeraszoutgras en melkkruid.

Bijzondere plantensoorten waarvan sommige met uitsterven worden bedreigd! Het gebied werkt ook als een magneet op zeldzame vogelsoorten, zoals de roerdomp en de watersnip. Het natuurgebied is te overzien vanaf de Katteweg en de Sleepseweg.

Locatie