Zandhagedis

In dit deel van de duinen vind je arme grond. Op deze arme gronden vind je - gek genoeg- de grootste soortenrijkdom. Een dier dat graag op deze zandgronden leeft, is de zandhagedis. Van oktober tot eind maart is hij in winterslaap. Pas als het buiten warm genoeg is, kruipt hij zijn hol uit en warmt zich op in het warme zand.

In de open duinen, wordt het zand verwarmd door de zon. Het is er een ideale ple…

In dit deel van de duinen vind je arme grond. Op deze arme gronden vind je - gek genoeg- de grootste soortenrijkdom. Een dier dat graag op deze zandgronden leeft, is de zandhagedis. Van oktober tot eind maart is hij in winterslaap. Pas als het buiten warm genoeg is, kruipt hij zijn hol uit en warmt zich op in het warme zand.

In de open duinen, wordt het zand verwarmd door de zon. Het is er een ideale plek voor de zandhagedis. Alle voorwaarden zijn aanwezig om ze hier aan te treffen. De vrouwtjes gebruiken het warme zand om eieren te leggen. De eitjes worden op 5 to 20 cm diepte ingegraven. Daarna zorgt de warmte van de zon ervoor dat de eitjes "uitgebroed" worden en zich verder ontwikkelen tot kleine hagedisjes. De omgevingstemperatuur van de eitjes bepaald zelfs of er een mannetje of vrouwtje uit het ei kruipt. 

Je herkent de zandhagedismannetjes aan hun groene flanken. De vrouwtjes zijn bruin.