Zand en hoge duinen

Je staat hier op een hoog duin met een prachtig uitzicht.  De grond van dit duin en de andere duinen dicht langs de zee, is zand, verrijkt met het slib en de schelpenresten van de zee. Tussen deze verrijkte zone en het duinbos, liggen arme duingronden. Daar is het zand losser en er zijn open, zanderige plekken. 
Het klinkt misschien gek, maar op de armere zandgrond,  is de soortenrijkdom groter.

Blauwvleugelsprinkhaan  
De zeldzame blauwvleugelsprinkhaan maakt verre sprongen van ongeveer ee…

Je staat hier op een hoog duin met een prachtig uitzicht.  De grond van dit duin en de andere duinen dicht langs de zee, is zand, verrijkt met het slib en de schelpenresten van de zee. Tussen deze verrijkte zone en het duinbos, liggen arme duingronden. Daar is het zand losser en er zijn open, zanderige plekken. 
Het klinkt misschien gek, maar op de armere zandgrond,  is de soortenrijkdom groter.

Blauwvleugelsprinkhaan  
De zeldzame blauwvleugelsprinkhaan maakt verre sprongen van ongeveer een halve meter hoog. Tijdens de sprong slaat de sprinkhaan zijn vleugels uit en zijn de helderblauwe achtervleugels zichtbaar. Dankzij deze vleugels kan hij tientallen meters zweven. Als de vleugels dichtgevouwen zijn, hebben ze een goede schutkleur en is het dier perfect gecamoufleerd in het duinlandschap. De blauwe kleur dient om vijanden af te schrikken. Als een vogel plotseling de felle kleur ziet, dan stopt hij van schrik met zijn aanval.

Gele hoornpapaver  
De gele hoornpapaver is een nieuwkomer in dit duingebied, dankzij het terugdringen van de duindoorns.  Het is een zeer zeldzame plant die  op zonnige voedselrijke grond staat. 
De plant bloeit van juni tot en met augustus met citroengele bloemen. De zaden worden door de wind en door mieren verspreid. Doordat ze olierijk zijn kunnen de zaden lang blijven drijven op het zeewater.  
Ze behouden hun kiemkracht lange tijd en ontkiemen pas als ze een  geschikte voedsel- en kalkrijke plek hebben gevonden. 

"Het oranje melksap van de gele papaver werd vroeger gebruikt tegen wratten." 

Duindoorn  
Tot 2013 stond het hier vol met prikkelstruiken: duindoorns. Door een actief natuurbeheer, is dit deel van de duinen nu open en bewandelbaar. 
De natuurwaarde is enorm gestegen. Gelukkig staan er nog steeds voldoende duindoorns, ze bieden vogels een veilig onderkomen.
In de herfst kleuren de duinen oranjegeel door hun bessen. De bessen worden door veel vogels gegeten.  
Ze zijn precies op tijd rijp voor de  duizenden trekvogels die voorbij komen, onderweg naar het warme zuiden om te overwinteren.  
De bessen geven de vogels energie die ze onderweg hard nodig hebben. 
Aan het einde van de herfst, kunnen overrijpe duindoornbessen alcohol bevatten. Vogels eten ze toch en  worden er ‘dronken’ en traag van. 
Daardoor worden ze makkelijker  gepakt door een roofdier.

"Duindoorns kun je eten. Ze smaken zuur, maar je kunt er lekkere jam van maken!"

Konijnen  
Konijnenkeutels zijn hier op veel  plekken te vinden. Gelukkig gaat het weer goed met de konijnen in de Duinen van Rockanje. Konijnen spelen namelijk een belangrijke rol in het duingebied. Zij zorgen ervoor dat de begroeiing kort blijft. Daardoor groeit het gebied niet dicht met struiken zoals de duindoorn. Daarnaast zijn ze ook een voedselbron voor andere dieren. 
Een bosuil eet bijvoorbeeld graag een jong konijntje.