LUISTER: United Service

Op initiatief van marineofficieren en hooggeplaatsten van het garnizoen werd in 1894 hier de tennisvereniging 'United Service' opgericht.