Duinontwikkeling

Het landschap in de Duinen van Rockanje is zeer  gevarieerd en rijk aan plant- en diersoorten. Door actief en kundig landschapsbeheer, blijft de natuurlijke duinontwikkeling gewaarborgd. 
In de duinen vindt ontwikkeling plaats:  het ene ecosysteem volgt het andere op. 

Ingreep zeereep
In 2013 zijn grote werkzaamheden uitgevoerd. De muur van duindoorns is opengebroken en grotendeels verwijderd, de verbossing is daarmee gestopt. Er zijn ‘grijze’ duinen gecreëerd, waarin duinvalleien weer zichtbaar en open werden. De resultaten op de natuurwaarde van het gebied zijn zeer positief!  
De konijnen zijn terug in het duingebied. De rugstreeppad is gesignaleerd  bij de natte duinvalleien en bijzondere plantensoorten breiden zich uit of komen nieuw naar dit gebied.

Zandpaden
De paden die door dit duingebied lopen zijn niet bedacht of aangelegd. 
Ze zijn op natuurl…

Het landschap in de Duinen van Rockanje is zeer  gevarieerd en rijk aan plant- en diersoorten. Door actief en kundig landschapsbeheer, blijft de natuurlijke duinontwikkeling gewaarborgd. 
In de duinen vindt ontwikkeling plaats:  het ene ecosysteem volgt het andere op. 

Ingreep zeereep
In 2013 zijn grote werkzaamheden uitgevoerd. De muur van duindoorns is opengebroken en grotendeels verwijderd, de verbossing is daarmee gestopt. Er zijn ‘grijze’ duinen gecreëerd, waarin duinvalleien weer zichtbaar en open werden. De resultaten op de natuurwaarde van het gebied zijn zeer positief!  
De konijnen zijn terug in het duingebied. De rugstreeppad is gesignaleerd  bij de natte duinvalleien en bijzondere plantensoorten breiden zich uit of komen nieuw naar dit gebied.

Zandpaden
De paden die door dit duingebied lopen zijn niet bedacht of aangelegd. 
Ze zijn op natuurlijke wijze ontstaan. Een jaar lang mochten wandelaars hier hun eigen weg kiezen. Ze liepen vaak in elkaars spoor, dat was de makkelijkst begaanbare route.  
De meest gebruikte sporen zijn vanzelf paadjes geworden. 

 "Een ‘slag’ is een weg over de duinen naar het strand."

Kruipende duinen
De Duinen van Rockanje kruipen meter voor meter dichter naar de zee toe. Tien jaar geleden lagen de duinen nog alleen áchter de strandtenten.  Nu liggen de duinen tussen de strandtenten al een stuk dichter bij zee. Vanaf het strand kun je dat het beste zien. 

"Het enorme  wortelstelsel van helmgras zorgt dat duinzand niet wegwaait"

Successie
 1. Zand aan zee - Duinen ontstaan door zand met bies tarwegras. Vaak wordt er ook helmgras aangeplant om te voorkomen dat het zand wegwaait. Naast de grassen vestigen zich langzaam maar zeker steeds meer plantensoorten. En de planten trekken kleine dieren aan. Zo wordt er geleidelijk een nieuw ecosysteem opgebouwd.
 2. Rijke grond -  Vele plantensoorten later ontstaat er een verrijkte duingrond, zoals in de zeereep van de Duinen van Rockanje. De grond is verrijkt met slib en schelpenresten van de zee. Op de kalkrijke grond groeien bijvoorbeeld de duindoorns erg goed. 
3. Arme grond - Als de kalk lange tijd later uit de grond gespoeld is door de regen, verdwijnen de duindoorns en ontstaat er arme duingrond. Dit is de grond die de meest bijzondere planten en dieren aantrekt. Op arme grond, vind je - gek genoeg! - de grootste soortenrijkdom.