Vogels

Bijna een kwart van de Nederlandse broedvogelsoorten nestelt hier, in de duinen van Rockanje. Eén van die soorten is een kleine zangvogel: de roodborsttapuit. Een andere vogel die prachtig kan zingen, is de nachtegaal. Ook hij woont in dit duingebied. In het duinbos leeft de bosuil