Vogelkijkscherm Breede Water

Vogeluitkijkpunt vlakbij het duinmeer het Breede Water. Van hieruit heb je in het voorjaar zicht op de aalscholverskolonie. De vogels broeden hier met honderden rondom het meer en op de eilandjes in het duinmeer. Anders dan andere watervogels heeft de aalscholver een verenkleed met weinig vet, zodat hij onder water goed kan jagen op zijn voedsel: vissen. Nadeel is wel dat hierdoor zijn veren niet waterdicht zijn en de aalscholver moet drogen als hij een duik in het water heeft genomen. Je ziet ze dan ook regelmatig met de vleugels gespreid op een paal of in een boom zitten.