Dorpskerk Rockanje


De historische Nederlands hervormde kerk is een gebouw dat vele malen is gerestaureerd en opgeknapt. Het is allemaal begonnen in het jaar 1389. Het oudste gebouw van Rockanje is toen gebouwd als Rooms Katholiek gebedshuis. De plaats van de kerk is nagenoeg in het midden van de toenmalige lengtemaat van de dorpskern gekozen, om zogezegd "de kerk in het midden"
te houden.

Al in het jaar 1389 werd er in oude geschriften en op kaarten melding gemaakt van Rockanje en van de toenmalige dorpskerk. Het blijft intrigerend om te weten dat
sindsdien inwoners van Rockanje hier wekelijks bijeen kwamen in voor- en tegenspoed. 

Contact

Willem de Waalstraat 2
3235 BV Rockanje
Plan je route

vanaf jouw locatie

Locatie