Speel af: Het dak eraf

Links zie je een leuk huis met puntdak, dit is het kruithuisje en even verderop ligt het schietkatoenmagazijn.