Slikken van Voorne


Dit natuurgebied in Oostvoorne heeft dankzij de natuurlijk ontwikkeling veel plantensoorten gevestigd zoals zeeaster, melkkruid, kweldergras, schorrekruid en zilte schijnspurrie. In de wadachtige bodem leven veel kleine diertjes die een belangrijke voedselbron voor scholekster, bonte strandloper, wulp en tureluur vormen. De Slikken van Voorne liggen ten westen van Oostvoorne en maken deel uit van de Voordelta, een belangrijk zeereservaat voor de kust van Zuid Holland en Zeeland. 

Locatie