Verstopte slakken

Hoewel je veel planten en dieren kunt zien, leven er ook heel veel kleine, amper zichtbare dieren in de duinen van Rockanje. Veel insecten natuurlijk, maar ook de zeldzame, piepkleine nauwe korfslak. Hij is tot 1,2 mm breed en tot 2,1 mm hoog.

De slakken leven voornamelijk in de het duinbos, verstopt in de strooisellaag. Daarom zijn ze zo moeilijk te vinden. Omdat een ecologisch onderzoeksbureau regelmatig inventariseert welke plant- en diersoorten hier voorkomen, weten we dat dit zeldzame diertje hier leeft.