Natte duinvallei

In dit duingebied wordt geen water gewonnen, daarom komen er nog natte duinvalleien voor. 
Hier beneden ligt een van die valleien. In de winter staat hij droog, maar in de andere seizoenen staat er water in. Het is juist deze afwisseling die ervoor zorgt dat bijzondere planten en dieren er kunnen overleven en voortplanten. 

Rugstreeppad  
De rugstreeppad terug in de  Duinen van Rockanje! Hij is te herkennen aan de gele streep op zijn rug, waar hij ook zijn naam aan dankt.
Rugstreeppadden komen voor op warme, open zandterreinen met w…

In dit duingebied wordt geen water gewonnen, daarom komen er nog natte duinvalleien voor. 
Hier beneden ligt een van die valleien. In de winter staat hij droog, maar in de andere seizoenen staat er water in. Het is juist deze afwisseling die ervoor zorgt dat bijzondere planten en dieren er kunnen overleven en voortplanten. 

Rugstreeppad  
De rugstreeppad terug in de  Duinen van Rockanje! Hij is te herkennen aan de gele streep op zijn rug, waar hij ook zijn naam aan dankt.
Rugstreeppadden komen voor op warme, open zandterreinen met water in de buurt waar ze zich kunnen voortplanten. Dit duingebied is dus een ideaal leefgebied voor hun. Rugstreeppadden planten zich voort in de natte duinvalleien. Deze tijdelijke poelen hebben een groot voordeel:  er zitten geen vissen in het water die de eieren of larven opeten. Een risico van zo’n tijdelijke poel is, dat hij droog kan vallen. Als de poel  droogvalt, zullen alle larven sterven.

"Op hete dagen, graaft een rugstreeppad zich 10 cm diep in het duinzand, om niet uit te drogen."

Eiersnoeren van  rugstreeppadden  worden tot 2 meter lang en bevatten  wel 4000 eitjes.

Platbuiklibel  
Ook de platbuiklibel gebruikt het water in de duinvalleien om zich voort te planten. Van eind april tot begin september zie je ze rond het water vliegen. Het zijn echte rovers, steeds op zoek naar prooien, zoals vliegen en andere kleine insecten. Platbuiklibellen zijn te herkennen aan het brede, afgeplatte achterlijf. Bij mannetjes is het blauw, bij vrouwtjes heeft het een gelige kleur.

Parnassia  
De parnassia is een beschermde, zeldzame plant die groeit op een vochtige, voedselarme bodem zoals de natte duinvalleien. De witte bloemen staan op bladerloze steeltjes die tot 30 centimeter lang zijn. Ze bloeien in de zomermaanden, van juni tot in september.
In het hart van de bloem zijn de witte meeldraden eerst naar binnen gebogen. Elke dag buigt een meeldraad open om het stuifmeel los te laten. Aan de meeldraden is dus te zien hoeveel dagen de parnassiabloem al in bloei staat. 

Koninginnekruid  
In de zomermaanden wiegen hier de roze pluimen van het Koninginnekruid in de zeewind. Ze zijn belangrijke nectarplanten voor vlinders, bijen en andere insecten in het gebied.
De plant kan meer dan een meter hoog worden. Na de bloei worden de zaden - een soort piepkleine nootjes - meegevoerd door de wind. 
Koninginnekruid wordt ook wel leverkruid genoemd, omdat de bloemen leverkleurig zijn. Vroeger werd de thee van het leverkruid gebruikt tegen verkoudheid. Ook zou het de spijsvertering bevorderen. Maar kijk uit, want in hoge dosering is dit kruid giftig!