Vlinders

Langs het wandelpad bloeien veel bloemen in de zomermaanden. Bijvoorbeeld Koninginnekruid en blauwe zeedistels. Het zijn belangrijke nectarplanten voor de vlinders in de duinen. De vlinders vliegen van bloem tot bloem om nectar te verzamelen. Vlinders voeden zich met nectar om op kracht te komen of te blijven. 

De dagpauwoog is een van de bekendste vlindersoorten van Nederland. Deze vlinders kun je ook in dit gebied regelmatig waarnemen. Ze danken hun naam aan de karakteristieke oogvlekken op de bovenzijde van elke vleugel. Klapt een dagpauwoog zijn vleugels dicht, dan is hij goed gecamoufleerd door de donkerbruine kleur. Ook koevinkjes voeden zich met de nectar van de duinbloemen. Ze zetten hun eitjes niet af op een plant, maar laten ze tijdens hun vlucht naar beneden vallen, zodat de eitjes tussen de planten belanden.