Vogelkijkpunt Breede Water Westzijde

Dit uitkijkpunt is aan de westzijde van het duinmeer Breede Water gelegen. Je kunt hier onder andere de nijlgans, brilduiker, kuifeend, aalscholver en de lepelaar zien, maar er vliegen ook regelmatig roofvogels zoals de buizerd over.