Het Spel 'Om de sleutel van de stad'

| Martine Oudshoorn

Benieuwd naar het openlucht toneelspel 'Om de sleutel van de stad'? In deze blog kun je lezen wat, wanneer en waar het spel zich afspeelt op 1 april in vestingstad Brielle. Je kunt de gehele dag meelopen en het verhaal volgen. Zo is er een echte replica van het geuzenschip en word je geregeld opgeschrikt door kanonschoten. Levensecht en met veel passie uitgevoerd door de leden van de 1-aprilvereniging en straatgroepen waarbij de rivaliteit tussen de Spanjaarden en Oranjegezinde watergeuzen voelbaar is. 

Locatie: Maarland Noordzijde (haven Brielle) - 10:30 uur 
De Brielse veerman Coppelstock roeit de haven van Brielle binnen en gaat aan land aan het Maarland NZ waar hij aan een bont gezelschap trommelaars, vissers, volk en wasvrouwen vertelt over zijn ontmoeting met de watergeuzen.

Dit gezelschap vertrekt vervolgens snel via de Voorstraat naar de Markt om de burgemeester Koekebakker en vroedschap te sommeren de stad over te dragen aan de Watergeuzen. Burgerjongen Paddeltje snelt alvast voorruit en arriveert als eerste bij het stadhuis.

 

Locatie: Stadhuis Brielle aan de Markt - 11:25 uur 
Op het bordes van het stadhuis wordt het spel om de sleutel van de stad gespeeld waarbij duidelijk wordt dat burgemeester Koekebakker het verslag van veerman Coppelstock niet serieus neemt totdat deze de zegelring van jonker Bloys van Treslong, een oude stadsgenoot, laat zien. Koekebakker gaat akkoord om admiraal Lumey te ontmoeten voor een overleg.

Echter in deze scene wordt ook duidelijk dat burgemeester Koekebakker de watergeuzen niet wil toelaten. Ze vrezen voor zowel de plunderingen van de watergeuzen als de straf van de Spaanse landvoogd Alva. Het devies van de watergeuzen is immers; Waar de watergeuzen verschijnen, zullen de maagden verdwijnen. Hij roept de Spaanse commandant bij zich en stuurt hem op pad om de Spanjaarden vanuit Vlaardingen te mobiliseren.

 

Locatie: Sint Catharijnekerk - 11:55 uur
Burgemeester Koekebakker en het vroedschap bezoeken de Sint Catharijnekerk en bidden tot God voor een goede afloop en steken een kaarsje aan.

In de kerk zijn tot 15:00 uur concerten te beluisteren.

Locatie: Stadhuis Brielle aan de Markt - 13:15 uur
Het is onrustig op de Markt. Vissersvrouwen protesteren tegen de bourgeoisie en er ontstaan al kleine vechtpartijen tussen de watergeuzen en Spanjaarden.

Locatie: Maarland NZ - 13:30 uur
Burgemeester Koekebakker en zijn achterban gaan naar Maarland NZ om te overleggen met Lumey.

Hier zien we in de herbergscene dat het normale leven nog gewoon doorgaat. De burgerij eet, drinkt en kinderen spelen en dansen. Maar dan komt veerman Coppelstock ten tonele en vertelt over de vloot Watergeuzen die al in aantocht is. De eerste kanonschoten zijn al te horen.

14:15 uur
Het geuzenschip, de Prins Admiraal, vaart de haven van Brielle binnen en Lumey en zijn watergeuzen komen aan land aan de Maarland NZ.

Admiraal Lumey sommeert burgemeester Koekebakker de stad over te dragen aan de watergeuzen, want anders wordt de stad met geweld ingenomen. Omdat zijn mede aanvoerder Bloys van Treslog in Brielle is geboren, zal de burgerij worden gespaard van de dood, echter katholieken zullen worden vermoord en de vrouwen verkracht.

Burgemeester Koekebakker weigert de stad open te gooien en gelooft de plannen van Lumey niet en zegt de stad in verdediging te brengen en geeft opdracht de poorten te sluiten.

14:45 uur
Een stoet van watergeuzen met admiraal Lumey en jonker Bloys van Trelong voorop trekken naar de Langepoort.

Locatie: Langepoort - 15:00 uur
In naam van Oranje doe open de poort!!!

Met een oude scheepsmast wordt met geweld de poort gerammeid en stormen de watergeuzen de stad binnen. Burgemeester Koekebakker wordt gevangengenomen en beland samen met de Spaanse commandant in de kooiwagen.

15:15 uur
Hier trekken een grote groep van Watergeuzen en burgerij door de straten van Brielle. Een bonte stoet waar Spanjaarden proberen te vluchten en watergeuzen de overwinning vieren.

Locatie: Einde dijkstraat, 1 Aprilmonument - 16:00 uur
Overgave van de stad aan de Prins van Oranje

Aangekomen bij het 1-Aprilmonument (Noordpoort) worden de gevangenen voorgeleid. De Spaanse commandant, gevangengenomen katholieken en burgemeester Koekebakker worden overgedragen aan de watergeuzen. Hier wordt de Spaanse commandant opgehangen.

Als afsluiting van het spel wordt de sleutel van de stad symbolisch overgedragen aan de huidige burgemeester van Brielle.

Einde spel ‘Om de sleutel van de stad.’ - 16:25 uur
Het is feest in de bevrijde stad, met in de taveernen en herbergen geuzenmaaltijden, gerstenat en Spaanse wijn.

Het publiek wordt meegenomen in het verhaal niet alleen door het toneelspel, maar ook door de verteller voordat de scenes beginnen.

Speciaal voor dit jubileumjaar zullen de festiviteiten en de sfeer uit 1572 worden verlengd naar 2 en 3 april.

Meer ontdekken op Voorne-Putten?