Uul in de tuun!

| Ted C.J. Sluijter

Regisseurs van ‘enge’ films weten maar al te goed hoe je met beeld, maar vooral ook met geluid een film spannend kan maken. Natuurgeluiden maken de sfeer compleet. Speelt een deel van zo’n film zich in de nacht af dan wordt daar steevast het geluid van de bosuil in gebruikt. Het mannetje van de bosuil maakt het bekende bibberende ‘hoehoehoe’ geluid. Je haren gaan ervan rechtop staan…

Bosuil
In de duinbossen van Voorne komt deze uil als broedvogel voor. De soort kiest boomholten uit als broedplaats. En bosuilen zijn louter actief in het donker. Ze jagen dan op vogels en knaagdieren. Broeden doen ze al heel vroeg in het jaar; soms zitten ze in januari al op eieren. Om het territorium af te bakenen laten de mannetjes die bekende bibberende roep horen. Vrouwtjes geven vrij korte melancholische roepjes. Beide geluiden zijn vrijwel het gehele jaar te horen tussen zonsondergang en –opkomst. De bosuil is de meest algemene uil op Voorne.

Velduil
Velduilen houden niet van bos. Ze broeden op de grond en jagen in open gebied. De afgelopen tientallen jaren zijn de aantallen flink achteruit gegaan en broeden velduilen alleen nog maar in Noord-Nederland, vooral op de Waddeneilanden. In de wintermaanden gaan deze, maar ook velduilen uit Noordelijke landen, op zwerftocht op zoek naar voedsel. Dan zijn ze vooral in de kuststreek te zien en dus ook op Voorne-Putten. Ja, zien! Want de velduil jaagt ook overdag. Velduilen hebben hele kleine oorpluimen, maar deze zijn de helft kleiner dan de oorpluimen van de ransuil.

Foto: NM Frank Bos

Ransuil
De ransuil broedt in oude nesten van kraaiachtigen. Voorheen ging er nogal eens een broedsel verloren omdat nesten door jagers, veronderstellend dat er een kraai broedde, werden doorgeschoten met hagel…. Een ransuil is gemakkelijk te herkennen aan de lange oorpluimen en, als ze je aankijken, aan de prachtig oranje ogen. Ransuilen jagen vooral in schemer en donker. De soort heeft het ook niet zo gemakkelijk omdat de jongen op het menu staan van de havik, een roofvogelsoort die afgelopen decennia is toegenomen. En haviken jagen tot in de schemer en komen dan af op de bedelroep van jonge ranuilen, zelfs als ze al vliegvlug zijn. En laat ik nou toch begin juni een filmpje binnenkrijgen van een bewoner aan de Lodderlandse dijk in Rockanje. Met een roepende vliegvlugge ransuil in zijn tuun!

Foto: Velduil Stolpweg 

Film jonge ransuil