Meeuwen langs de kust

| Ted C.J. Sluijter

In de maand oktober heeft gewoonlijk de eerste herfststorm al plaatsgevonden. Naast wat ongemak van afgewaaide bladeren of takken en misschien zelfs het vallen van een enkele boom, brengt storm een hoop zeevogels in het vizier. Het loont de moeite om dan eens een heerlijke strandwandeling te maken. Misschien komt het juttersbloed wel bij u boven, wie weet! In ieder geval krijgt u meeuwen te zien, ik laat u even kennismaken met hen.

Kokmeeuw
We beginnen met de kleinste van het stel. Deze soort is onder andere broedvogel op Goeree; Op de Scheelhoekeilanden zit een kolonie. In de broedtijd draagt de kokmeeuw een hele fraaie chocoladebruine kap. Die kap verdwijnt in het najaar en maakt plaats voor een klein zwart plekje achter het oog. Andere kustbroedvogels zoals sterns, kluten en plevieren maken overigens dankbaar gebruik van zo’n broedkolonie; ze zoeken er bescherming voor hun nesten en jongen tegen rovende vogelsoorten. Verschijnt er zo’n roofvogel dan gaan de kokmeeuwen massaal de lucht in en verdrijven deze.

Foto: Annelies Vriens 

Stormmeeuw
De stormmeeuw is een slag groter dan de kokmeeuw. Goed bezien zou je kunnen stellen dat de stormmeeuw in volwassen kleed een hele kleine zilvermeeuw is qua uiterlijk. In verschillende vogelboekjes staat heel treffend dat het verschil vooral zit in de ‘oogopslag’…De stormmeeuw zou er aanzienlijk vriendelijker uitzien dan zijn grotere evenknie….Onvolwassen stormmeeuwen zijn bruinig. Zij doen er een paar jaar over om uiteindelijk het mooie volwassen grijswitte verenkleed te krijgen.

Foto: Ruud Poelstra 

Zilvermeeuw
Op de Maasvlakte zit een hele grote broedkolonie. Zilvermeeuwen zijn alleseters. Doodgereden dieren, vis en afval (vuilnisbelten!), insecten, wormen en nog veel meer. Misschien wel eens een zilvermeeuw op een grasveldje zien trappelen? Zij bootsten hiermee grondtrillingen na die veroorzaakt worden door regen. Voor wormen is dit een teken om naar boven te bewegen. Daar wacht de meeuwensnavel hen op….

Foto: Peirre Nowosad 

Kleine mantelmeeuw
Deze meeuw is even groot als de zilvermeeuw en broedt gezamenlijk in de genoemde kolonies. In volwassen kleed verschillen ze door een heel fraai donkergrijze mantel (vleugel en rug) en gele poten. De kleine mantelmeeuw is veel meer ‘zeemeeuw’ dan de zilvermeeuw en zoekt daar meer voedsel. In onvolwassen kleed zijn zowel zilver- als kleine mantelmeeuw bruin. Vanaf hun geboorte uit het ei duurt het wel 5 jaar voordat zij het volwassen verenkleed bereiken. Beide soorten zijn erg slim in eetgedrag; zo laten ze schelpdieren van een hoogte op straat of stenen dijk vallen om de gebarsten exemplaren daarna te nuttigen.

Foto: Paul Cools

Grote mantelmeeuw
Doet zijn naam eer aan. Hij is erg groot en lijkt op de kleine mantelmeeuw, maar is een slag groter en heeft vleeskleurige in plaats van gele poten. Sinds enige tijd broedt deze soort nu ook in het Deltagebied met tientallen paren. Deze meeuw is een geduchte rover van eieren en jongen van andere kustvogels. Die gaan naar binnen als eenhaps-crackers….

Foto: Ruud Poelstra