Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

De aanval van de Spanjaarden


Op 5 april volgde een tegenaanval door Spaanse legertroepen, die via Zwartewaal richting Brielle oprukten. Stadstimmerman Rochus Meeuwiszn. verzon een list. Hij hakte het Nieuwlandse sluisje open waardoor de polder rondom Brielle onder water liep. Dit was de eerste toepassing van inundatie tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Een combinatie van water en verdedigers maakte dat de Spanjaarden zich moesten terugtrekken. Ze vertrokken via Zwartewaal (waarbij een deel van de troepen daar overnachtten) om nooit meer terug te komen. Brielle was blijvend vrij!

Locatie